Randonnée 2014

Och dësst Joer mecht den VC-Filano rem eng Randonnée duerch d' Bëscher vum Mëllerdall. Ed sinn néi Strecken an ed koum eng méi laang Distanz dobéi. 
Start ass an der Fiels um Plateau Birkelt bei der Sportshaal. Do sinn och Douchen, Bike-wash an Restauration vir dono.

Auch diese Jahr gibt es wieder eine VC-Filano Rundfahrt in Fels. Dieses Jahr mit neuen Strecken und eine längere Distanz kam dazu. Der Start erfolgt bei der Sporthalle auf dem Plateau Birkelt in Fels. Dort befinden sich auch Duschen, Bike-Wash und Restauration

Cette année aussi, le VC-Filano organisera un Randonnée à Larochette. Cette fois avec un nouveau parcours et une plus longue Distance. Le départ est donné dans le hal de sports sur le Plateau Birkelt à Larochette. Il y a des douches, un Bike-Wash et une petite restauration sur place

FILANO-Flyer-2014.jpg